Tarjousehdot - kiinteähintaiset vaihtolavapalvelut

Vaihtolavat talkoojätteelle

Tarjous koskee ainostaan tyypillistä talkoojätettä pihojen ja varastojen siivouksesta, seuraavat jätelajit laskutetaan erikseen hinnaston mukaan:

  • Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER)
  • Kyllästetty puu
  • Asbesti
  • Auton renkaat

Lavalle ei saa laittaa ollenkaan vaarallisia jätteitä (ent. ongelmajätteet), lisätietoja vaaarallisista jätteistä ja niiden käsittelystä HSY:n sivuilla Kuorman sisältäessä yo. jätelajeja tarjous raukeaa ja laskutamme todellisten kulujen mukaan

Toivottavaa on myös että, lavalle laitetaan maa- ja kiviaineksia vain pieniä määriä.

Vaihtolavat puutarha / haravointijätteelle

Tarjous koskee ainostaan puutarhajätettä puutarhojen siistimisestä (haravointi, pensaiden leikkuujäte yms.). Kuorman sisältäessä muita jätelajeja tarjous raukeaa ja laskutamme todellisten kulujen mukaan.